Nuomos sąlygos

 
PAGRINDINĖS KEMPERIO NUOMOS SĄLYGOS:

1.       Transporto priemonės perdavimo Nuomininkui ir grąžinimo Nuomotojui vieta – pagal abiejų šalių susitarimą. Transporto priemonė perduodama ir grąžinama pagal Transporto priemonės perdavimo-priėmimo aktą. Šis aktas, abiejų šalių, pasirašomas transporto priemonės perdavimo ir grąžinimo metu.
2.       Kad įsigaliotų transporto priemonės rezervacija, Nuomininkas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo nuomos Sutarties pasirašymo, sumokėti 600 (šešių šimtų) eurų užstatą, kuris kartu yra ir besąlyginės frančizės (išskaitos) suma. Jei transporto priemonės nuomos laikotarpio pradžia yra anksčiau nei 5 dienos po sutarties pasirašymo, tai užstatas turi būti sumokėtas iki nuomos laikotarpio pradžios.   
3.       Nuomininkas privalo iki transporto priemonės priėmimo sumokėti visą nuomos kainą už sutartą laikotarpį.
4.       Atsisakius rezervacijos ne vėliau nei 21 d. iki numatytos nuomos pradžios datos, grąžinama 50 proc. užstato sumos. Atsisakius rezervacijos vėliau nei  21 d. iki nuomos pradžios, Nuomotojui lieka visą užstato sumą.
5.       Nuomininkui, jam grąžinus transporto priemonę tokios pat būklės ir komplektacijos, kokios ji jam buvo perduota, bei besilaikant nuomos Sutarties sąlygų, sumokėtas užstatas yra grąžinamas per 2 (dvi) darbo dienas. Jei nuomos laikotarpiu transporto priemonei buvo padaryta žala, ji Nuomininko dengiama iš užstato.
6.       Nuomininkas privalo turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį nei 3 metų vairavimo stažą.
7.       Papildomų transporto priemonės vairuotojų rekvizitus būtina pateikti iki pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Perduoti transporto priemonės naudojimą asmeniui, nenurodytam priėmimo – perdavimo akte, draudžiama. Papildomiems transporto priemonės vairuotojams taikomi 6 punkte nurodyti reikalavimai. Atsakomybė už papildomo vairuotojo transporto priemonei padarytą žalą tenka Nuomininkui.
8.       Transporto priemonė Nuomininkui perduodama su pilnomis kuro, dujų ir vandens talpomis, švaria išore ir vidumi.
9.       
 Pavėlavus grąžinti transporto priemonę sutartu laiku, už pradelstą laiką gali būti skaičiuojamas didesnis mokestis nei nuomos laikotarpiu, įvertinant tiesioginius nuostolius dėl vėlavimo, netekus galimybės sutartu metu išnuomoti transporto priemonę kitam Nuomininkui, bet ne daugiau kaip 300 EUR. Jei vėluojama grąžinti transporto priemonę dėl gedimo, kuris nebuvo sąlygotas Nuomininko veiksmais, už pradelstą laikotarpį jokie papildomi mokesčiai nėra taikomi.
10.     Jei Nuomotojas laiku nepateikia transporto priemonės Nuomininkui, Nuomotojas įsipareigoja padengti visus tiesioginius dėl to atsiradusius Nuomininko nuostolius, bet ne daugiau negu 300 EUR, bei dėl sutrumpėjusio automobilio nuomos termino grąžinti sumokėtą nuomos mokestį už tas dienas, kai nebuvo suteikta nuomos paslauga. Jeigu nuomos paslaugą vėluojama suteikti ilgiau nei 2 paras, Nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, o Nuomotojas, nutraukus sutartį, privalo grąžinti Nuomininkui visas jo sumokėtas įmokas (rezervacijos ir nuomos mokesčius).
11.     Transporto priemonė turi būti naudojama tinkamai. Niekada nepaliekama neužrakinta, saugomi transporto priemonės rakteliai, turi būti laikomasi jos techninės priežiūros, eksploatacijos ir naudojimosi taisyklių. Prieš pajudant Nuomininkas privalo įsitikinti, kad transporto priemonė yra tinkama saugiam eksploatavimui. Transporto priemone griežtai draudžiama vežti daugiau keleivių nei yra tam pritaikytų vietų su saugos diržais.
12.    Nuomotojas įsipareigoja atlyginti transporto priemonės gedimo šalinimo išlaidas pagal Nuomininko pateiktus remonto išlaidas patvirtinančius dokumentus (kvitą, sąskaita-faktūra ar kt.) tuo atveju, jeigu Nuomotojas buvo davęs sutikimą dėl darbų atlikimo ir gedimas nebuvo sąlygotas Nuomininko veiksmais.
13.    Nuomininkas, grąžinęs transporto priemonę netvarkingu vidumi arba pilnomis nuotekų bei tualeto talpomis, turi sumokėti 30 EUR už transporto priemonės valymą.
14.    Transporto priemonė  turi būti grąžinta su pilnu kuro baku, kokia buvo ir išnuomota.
15.    Transporto priemonėje draudžiama rūkyti, vežti gyvūnus ar medžiagas paliekančias specifinį, nemalonų kvapą.
16.    Nuomininkas privalo susipažinti su KASKO draudimo taisyklėmis (KASKO draudimo taisyklės yra neatskiriama nuomos sutarties dalis) ir jų laikytis, užtikrindamas kad draudimo kompanija kompensuos patirtus nuostolius jei nuomojamai transporto priemonei bus padaryta žala.
17.    Atsitikus draudiminiam įvykiui, Nuomininkas, iš užstato, kompensuoja nuostolius besąlyginės frančizės (išskaitos) ribose. Frančizės (išskaitos) suma – 600 (šeši šimtai) eurų.
18.    Nuomos metu nuomojamai transporto priemonei nukentėjus autoavarijoje, nuo gamtos jėgų, vandalizmo ar įvykus vagystei, Nuomininkas privalo nedelsiant informuoti apie tai Nuomotoją, policiją ar priešgaisrinę saugos tarnybą, bei imtis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų Savo, Nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus.
19.    Nuomininkas yra visiškai atsakingas už tyčinė, dėl neapdairumo ar kitais atvejais (vairuotojas buvo neblaivus, vartojęs narkotikus ir pan.) padarytą bet kokio pobūdžio žalą transporto priemonei, kai draudimo kompanija atsisako atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Tokiais atvejais visą transporto priemonei padarytą žalą, bei su tuo susijusius Nuomotojo patirtus nuostolius įsipareigoja atlyginti Nuomininkas savo lėšomis.
20.    Šalių apsikeitimas pasirašytomis nuomos Sutarties kopijomis elektroniniu paštu laikomas tinkamu nuomos Sutarties pasirašymu.


Kilo klausimų ar pageidaujate išsamesnės informacijos apie nuomos sąlygas, norite peržiūrėti visą nuomos sutartį? Susisiekite su mumis: +370 689 78478, info@kemperiauk.lt